در این لحظه انگلیسی - اوکراینی واژه نامه تعدادی از 63,287 کلمات در انگلیسی و نیز 44,968 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 542,893 جستجو کلمات / عبارات، میان 2,878 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - اوکراینی فرهنگ لغت، انگلیسی، اوکراینی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-اوکراینی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به englishukrainiandictionary.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0156 / 0.0099 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه