در این لحظه اوکراینی - انگلیسی واژه نامه تعدادی از 53,904 کلمات در اوکراینی و نیز 84,153 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 249,411 جستجو کلمات / عبارات، میان 1,322 امروز.
برچسب ها: اوکراینی - انگلیسی فرهنگ لغت، اوکراینی، انگلیسی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین اوکراینی، اوکراینی-انگلیسی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به englishukrainiandictionary.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0125 / 0.0065 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه