63,287 բառեր. 44,968 Թարգմանություններ է.
542,893 բառերը / արտահայտությունները, 2,878 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Ուկրաիներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishukrainiandictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0191 / 0.0110 (18)
Վերադառնալ սկիզբ