53,904 բառեր. 84,153 Թարգմանություններ է.
249,411 բառերը / արտահայտությունները, 1,322 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ուկրաիներեն, Ուկրաիներեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishukrainiandictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0106 / 0.0055 (18)
Վերադառնալ սկիզբ